• Jak można zwiększyć swój iloraz inteligencji?
    Lifestyle

    Jak można zwiększyć swój iloraz inteligencji?

    Jeszcze do niedawna uważano, że iloraz inteligencji jest cechą wrodzoną, której nie można zmienić. Na szczęście nie jest to prawdą, a na twoje rzeczywiste IQ mają wpływ codzienne nawyki i ćwiczenia. Warto też dodać, że…