• Jak segregować odpady w mieszkaniu
    Lifestyle,  Poradniki

    Jak segregować odpady w niewielkim mieszkaniu

    Zacznijmy od historii… pierwszym krokiem wprowadzającym segregację odpadów w Polsce była „reforma śmieciowa” wprowadzona w 2013 roku. Obligowała ona nas do dzielenia śmieci na 3 frakcje (papier, metal/plastik, szkło) lub na 2 frakcje (sucha, mokra).…